Có 56 loại phụ gia phẩm màu được dùng trong thực phẩm

Cập nhật, 08:53, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

Nội dung này nằm trong Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, áp dụng từ ngày 16/10/2019.

Cụ thể, tại thông tư này, Bộ Y tế công nhận 56 loại phụ gia phẩm màu được phép dùng trong thực phẩm, như: curcumin; các bon thực vật; màu bắp tím; màu bắp cải đỏ và hàng trăm phụ gia khác là chất bảo quản, chất điều vị, chất tạo ngọt…

Khi sử dụng phụ gia, phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định: Phụ gia thực phẩm phải là loại được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm; không vượt quá mức sử dụng tối đa; hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia cần thiết để đạt được hiệu quả như mong muốn…

HP (nguồn Infornet)