Điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1/1/2019

Cập nhật, 05:06, Thứ Bảy, 02/03/2019 (GMT+7)

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2018/TT-BTC (sửa đổi) hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Trong đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Theo Nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường của một số hàng hóa từ ngày là: xăng, trừ etanol: 4.000 đ/lít; nhiên liệu bay: 3.000 đ/lít; dầu diesel: 2.000 đ/lít; dầu hỏa: 1.000 đ/lít; dầu mazut: 2.000 đ/lít; dầu nhờn: 2.000 đ/lít; túi ny lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đ/kg…

VĂN SOANG