Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Cập nhật, 15:46, Thứ Sáu, 01/03/2019 (GMT+7)

Ngày 18/2/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019.

Theo đó, mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch là tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tập trung thực hiện vụ, việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

HP (nguồn vinhlong.gov.vn)