Giấy CMND còn hạn sử dụng có phải chuyển sang CCCD?

Cập nhật, 06:50, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Theo tôi được biết, Luật Căn cước công dân (CCCD) quy định chậm nhất ngày 1/1/2020, các địa phương trên cả nước phải thống nhất tiến hành cấp CCCD thay thế cho chứng minh nhân dân (CMND). Xin hỏi, trường hợp giấy CMND đang còn thời hạn sử dụng thì có bắt buộc phải chuyển sang CCCD hay không?

Nguyễn Ngọc Luân

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật CCCD thì chậm nhất ngày 1/1/2020, các địa phương trên cả nước phải thống nhất tiến hành cấp CCCD thay thế cho CMND cho công dân.

Tuy nhiên, theo khoản 2 cùng điều luật trên, các CMND đã cấp trước ngày Luật CCCD có hiệu lực (tức 1/1/2016) thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 21 Luật CCCD, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Như vậy, theo quy định trên nếu CMND được cấp trước ngày 1/1/2016 và nay vẫn còn thời hạn sử dụng thì vẫn có thể sử dụng tiếp CMND này.

PHÒNG BẠN ĐỌC