Ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ

Cập nhật, 18:12, Thứ Sáu, 10/05/2024 (GMT+7)

 

Ngày 8/5, Sở Y tế và Tổ chức The FredHollows Foundation (FHF) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ tại Việt Nam” (ảnh).

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 11/2023-6/2028 gắn với 3 nội dung gồm: Triển khai áp dụng thí điểm hướng dẫn chuẩn chất lượng dịch vụ khúc xạ tại cơ sở dịch vụ kính thuốc do Bộ Y tế ban hành; tăng cường sự tiếp cận của cộng đồng với 3 cơ sở dịch vụ kính thuốc tiêu chuẩn; tăng cường sự tiếp cận của các cơ sở dịch vụ mắt kính/kính thuốc trên toàn tỉnh đến các khóa đào tạo về khúc xạ.

Mục tiêu dự án là nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ và kính thuốc, tăng cường tiếp cận của người dân với dịch vụ kính thuốc tiêu chuẩn, góp phần mô hình hóa để nhân rộng tại tỉnh Vĩnh Long và các địa phương trên toàn quốc. Tại Vĩnh Long, dự án triển khai thí điểm tại 3 cơ sở dịch vụ kính thuốc gồm: Bệnh viện Mắt Vĩnh Long; cơ sở kính thuốc Sài Gòn Vạn Lộc và cơ sở kính thuốc Vĩnh Thuận. Tổng kinh phí Vĩnh Long tiếp nhận từ dự án là gần 3,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN