Phấn đấu đến 2025 có 70% hộ thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cập nhật, 08:42, Thứ Tư, 31/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Mục đích là xác định nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện bộ tiêu chí.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn xã hội về sự cần thiết của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện bộ tiêu chí, các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình định kỳ hàng năm…

PHƯƠNG THƯ