Đào tạo nhân lực khu vực công chất lượng cao cho ĐBSCL tầm nhìn 2030

Cập nhật, 13:58, Thứ Năm, 25/08/2022 (GMT+7)

Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ra mắt chương trình “UEH Mekong 2030”- đào tạo nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao dành riêng cho 13 tỉnh ĐBSCL.

Các ngành đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công như thạc sĩ Chính sách công, thạc sĩ Quản lý công, thạc sĩ Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường,... sẽ được UEH tập trung đào tạo.
Các ngành đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công như thạc sĩ Chính sách công, thạc sĩ Quản lý công, thạc sĩ Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường,... sẽ được UEH tập trung đào tạo.

Chương trình “UEH Mekong 2030” ra đời nhằm mục tiêu đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ quản lý trung, cao cấp có chất lượng cao; với tư duy đổi mới, sáng tạo, tích hợp công nghệ và hướng đến phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Đây sẽ là các nhân tố quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“UEH Mekong 2030” được thiết kế trên cơ sở những chương trình đào tạo tiên tiến của UEH trong khu vực công, gắn với thực tiễn và định hướng phát triển của ĐBSCL, bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghiệp 4.0 với 5 trụ cột đào tạo:

i) Hoạch định và tham mưu chính sách phát triển bền vững cho vùng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác hiệu quả những lợi thế cạnh tranh của vùng (trình độ thạc sĩ Chính sách công);

ii) Triển khai thực hiện chiến lược phát triển vùng, tổ chức và quản lý điều hành các tổ chức công nhằm thực thi các nhiệm vụ chiến lược phát triển địa phương (trình độ thạc sĩ Quản lý công);

iii) Quy hoạch và phát triển đô thị thông minh và bền vững phù hợp với xu thế phát triển của vùng đảm bảo sự phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước (trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo);

iv) Hoạch định và thực thi các chính sách môi trường gắn với phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là đất đai và tài nguyên nước; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (trình độ thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường);

v) Hoạch định chiến lược cạnh tranh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số (trình độ đại học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các chương trình ngắn hạn liên quan).

Với tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực, “UEH Mekong 2030” sẽ được triển khai tại UEH Phân hiệu Vĩnh Long dưới sự phối hợp của UEH và lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL trong việc xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tuyển chọn các ứng viên phù hợp. Đồng thời, huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL trong tương lai.

Chi tiết liên hệ:

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHÂN HIỆU VĨNH LONG

Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực,
Phường 8, TP Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3839789

Hotline/Zalo: 0702992939

 

Các tin khác: