Phỏng vấn

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm trong du lịch

Cập nhật, 07:36, Thứ Ba, 23/08/2016 (GMT+7)

Vừa qua,UBND tỉnh Vĩnh Long đã có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) về việc chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch tại địa phương.

Phóng viên Báo Vĩnh Long đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thanh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT và DL về vấn đề này.

* Thưa ông, xin ông cho biết nội dung ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long?

- Trong thời gian qua, ở một số địa phương đã xuất hiện trường hợp vi phạm trong việc sử dụng người lao động nước ngoài; đặc biệt là việc sử dụng sai mục đích đối với visa nhập cảnh của người nước ngoài, để hành nghề hướng dẫn du lịch không đúng quy định trên đất nước Việt Nam, cùng một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Do đó, để thực hiện Công văn của Bộ VH, TT và DL về vấn đề này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có ý kiến chỉ đạo Sở VH, TT và DL chịu trách nhiệm phối hợp với các sở ngành liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trong tình hình mới.

* Như vậy, sắp tới Sở VH, TT và DL sẽ chủ trì triển khai công tác phối hợp này ra sao? Những nội dung cụ thể nào cần đặc biệt quan tâm, để bảo đảm an ninh trật tự xã hội và đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như lành mạnh hóa môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thưa ông?

- Trước hết, Sở VH, TT và DL sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn khai thác các thị trường du lịch trọng điểm với sản phẩm du lịch phù hợp với thế mạnh địa phương; trong đó, lưu ý cần đề ra các giải pháp quản lý toàn diện môi trường du lịch và phải đảm bảo quyền lợi của khách du lịch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Công thương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý lao động người nước ngoài hành nghề trái phép, cũng như các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch bán hàng bằng ngoại tệ; không niêm yết giá bán; bán không đúng giá hoặc bán hàng kém chất lượng, lừa đảo
khách hàng.

Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nêu rõ Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý người nước ngoài trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch xây dựng phương án phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách; đồng thời, giải quyết kịp thời những phản ánh của đơn vị kinh doanh du lịch, khách du lịch theo danh sách điện thoại đường dây nóng đã đăng ký.

Trường hợp phát hiện hành vi lợi dụng để hướng dẫn và hoạt động trái phép, phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn và yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch.

* Xin ông cho biết thêm về việc chủ trì, phối hợp triển khai công tác liên quan của một số sở ngành chủ chốt khác.

- Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, phải triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi; trong đó, Hiệp hội Du lịch Vĩnh Long xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật hiện hành về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Đồng thời, giám sát việc cam kết của các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng trục lợi bất chính.

Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, khuyến khích các tổ chức, các cá nhân phát hiện cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn.

Thủ trưởng các đơn vị, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện.

* Cảm ơn ông!

NGỌC TRẢNG (thực hiện)