Vận động nguồn lực đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội hiệu quả

Cập nhật, 05:35, Thứ Ba, 21/11/2023 (GMT+7)

Tính trong 11 tháng qua, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đạt trên 23 tỷ đồng (hơn 275% kế hoạch năm 2023). Thông qua nguồn này, ngành chức năng và các địa phương đã thực hiện hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn (hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà, xây dựng và sửa chữa nhà ở).

Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ năm 2023, Sở Lao động-TB-XH cho biết đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ 545 căn nhà (81 căn xây dựng, 464 căn sửa chữa), tổng kinh phí gần 15,5 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các địa phương trong tỉnh.

Đầu năm đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được gần 5,1 tỷ đồng (đạt khoảng 170% kế hoạch), góp phần thực hiện tốt các công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ An sinh xã hội tỉnh vận động được 1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

MINH THÁI