Thống nhất đặt tên dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao

Cập nhật, 06:53, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét cho ý kiến thống nhất đặt tên dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản thống nhất đặt tên dự án là “Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao trên QL57 nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre”.

Đây là ý kiến của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đặt tên dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao, phúc đáp đến UBND tỉnh Bến Tre để phối hợp thực hiện.

NGỌC ĐIỀM