Hoàn thành chỉ tiêu tạo việc làm, dạy nghề, lao động qua đào tạo

Cập nhật, 06:54, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

 

Một phiên giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động.
Một phiên giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động.

Theo Sở Lao động - TB - XH, đến tháng 11/2022, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu về tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động.

Cụ thể, đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh cho trên 38.500 người; tổ chức 219 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho trên 5.000 người.

Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 59,71%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 20,11%. Tương tự, đến thời điểm này đã giải quyết việc làm mới cho 27.884 lao động, trong đó đưa 1.287 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tin, ảnh: MINH THÁI