Hoàn thành 526 căn nhà tình nghĩa

Cập nhật, 06:28, Thứ Hai, 28/11/2022 (GMT+7)
Bàn giao căn nhà tình nghĩa cho thương binh hạng 1/4 tại huyện Trà Ôn.
Bàn giao căn nhà tình nghĩa cho thương binh hạng 1/4 tại huyện Trà Ôn.
Công tác vận động các nguồn lực Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh đến nay đạt vượt so với kế hoạch năm 2022. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho các đối tượng: người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em.
 
Theo Sở Lao động - TB - XH, tính đến tháng 11/2022, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh vận động được hơn 24,8 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa. Năm 2022, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa 526 căn nhà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 24,7 tỷ đồng (từ nguồn tài trợ của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, nguồn các địa phương cấp huyện và vận động xã hội hóa).
 
Đồng thời, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được hơn 4 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ người dân tộc.
 
Tin, ảnh: MINH THÁI