Tình trạng suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, khan hiếm nước diễn ra ở nhiều nơi

Cập nhật, 21:48, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016- 2021. Báo cáo cho thấy, tình trạng suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, khan hiếm nước diễn ra ở nhiều nơi. Vấn đề xâm nhập mặn đang diễn ra ở hầu hết các cửa sông ven biển thuộc lưu vực sông Hồng- Thái Bình; Mã, Cả, Vu Gia- Thu Bồn, Đồng Nai và Cửu Long với phạm vi và mức độ khác nhau. Trong đó diễn ra gay gắt và ảnh hưởng lớn nhất là ĐBSCL.

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và gia tăng dân số, nhu cầu nước cho sản xuất và dân sinh ngày càng tăng, trong đó tập trung chủ yếu vào các tháng mùa khô. Dự báo đến năm 2030 nhu cầu về nước cho các mục đích kinh tế- xã hội và dân sinh khoảng 122 tỷ m3/năm, tăng 1,5 lần so hiện nay.

Báo cáo nhằm cung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nước và công tác quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam cho giai đoạn 2016- 2021. Đồng thời, là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển.

TUYẾT HIỀN