Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng

Cập nhật, 13:35, Thứ Năm, 30/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh hiện đạt 57,81% (tăng 7%), trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 19,98% (tăng 5,69%), so với thời điểm 6 tháng đầu năm ngoái.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, 6 tháng qua đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp gần 20.000 người, tổ chức 120 lớp hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 2.500 lao động theo chương trình đào tạo nghề nông thôn.

Đến cuối năm, đơn vị chức năng phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 14.500 người, nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm nay là 34.500 lao động, góp phần đưa tỷ lệ lao động của tỉnh đã qua đào tạo đạt 59%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ 20,11%.

Cùng với đó tăng cường mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, truyền thông tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp gắn với tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước.

MINH THÁI