Đưa 655 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 07:01, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Tháng 6, trong hơn 3.300 người lao động (LĐ) được giải quyết việc làm mới, có 345 LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu LĐ). Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm mới cho trên 15.700 LĐ (78,58%), gồm xuất khẩu LĐ 655 người (38,53%).

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, thu hút lượng doanh nghiệp, người LĐ đăng ký tuyển dụng góp phần giải quyết việc làm cho người LĐ (trong đó có xuất khẩu LĐ) đã và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Năm 2022, toàn tỉnh chỉ tiêu tạo việc làm mới cho LĐ là 20.000 người, gồm xuất khẩu LĐ 1.700 người. Dịch COVID-19 tác động khiến 2 năm qua công tác xuất khẩu LĐ chưa đạt chỉ tiêu. Từ 2019 về trước, hàng năm xuất khẩu LĐ của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác giải quyết việc làm trong và ngoài nước nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người LĐ. Trong đó xuất khẩu LĐ sẽ góp phần tạo cho lực lượng này tác phong công nghiệp, tích lũy cho bản thân và gia đình, góp phần giảm nghèo, phát triển địa phương.

MINH THÁI