Hơn 350 người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương

Cập nhật, 05:47, Chủ Nhật, 30/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 60 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài với 355 người lao động. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long vừa phối hợp rà soát và thông tin số này, nhằm phối hợp các sở ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tình hình cấp giấy phép lao động từ đầu năm 2021 đến nay, đã cấp 121 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (cấp mới 74, gia hạn 43, cấp lại 4); xác nhận 2 trường hợp không thuộc diện cấp phép. Trong đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã cấp 19 giấy phép lao động; xác nhận 2 trường hợp không thuộc diện cấp phép.

Với công tác quản lý người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc, báo cáo cho biết số người đề nghị nhập cảnh là 266 người, trong đó đã nhập cảnh 166 người.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo đảm bảo phòng dịch COVID-19, tuần trước sở đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin doanh nghiệp và người lao động nước ngoài.

Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhập cảnh, quản lý cư trú, kịp thời phát hiện người từ vùng có dịch COVID-19 về cư trú trên địa bàn; kiên quyết không để sót người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở và doanh nghiệp.

MINH THÁI