Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Cập nhật, 18:50, Thứ Hai, 27/02/2023 (GMT+7)

Sáng 27/2, Bộ Văn hóa - TT - DL, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển"