Đầu năm đi lễ Lăng Ông

Cập nhật, 13:35, Thứ Năm, 26/01/2023 (GMT+7)

Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn  thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer đối với vị tướng có công với dân, với nước. Ðồng thời thông qua lễ hội khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự gắn bó của cộng đồng.