Vĩnh Long có 65 di tích được xếp hạng

Cập nhật, 19:11, Thứ Hai, 19/09/2022 (GMT+7)
Di tích Hồ Vũng Linh nằm trong Quần thể Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Di tích Hồ Vũng Linh nằm trong Quần thể Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

(VLO) Tỉnh Vĩnh Long hiện có 65 di tích được xếp hạng, trong đó 11 di tích cấp quốc gia và 54 di tích cấp tỉnh. Công tác bảo vệ di vật, cổ vật được chú trọng, có trên 10.000 di vật, cổ vật ở các di tích đã được lập danh mục và hướng dẫn bảo quản. Bảo tàng Vĩnh Long lưu giữ trên 27.000 tư liệu, hiện vật.

Trong đó, có 1 hiện vật là Tượng thần Vishnu được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018. Có 2 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ hội truyền thống Lăng ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn và Nghề làm tàu hủ ky.

Theo Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, sau 20 năm Luật Di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi, bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, ngày càng được sự ủng hộ đông đảo của Nhân dân.

Nhờ đó, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cộng đồng nơi có di sản hoặc nắm giữ thực hành di sản, góp phần thu hút du lịch, phát triển kinh tế- xã hội của từng đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ