Là nhà báo

Cập nhật, 05:50, Chủ Nhật, 19/06/2022 (GMT+7)

Có một ngày tháng sáu nhắc chúng ta

Trân quí lắm được chọn nghề Nhà báo

Đâu phải một ngành sung sướng, lương cao

Mà cần lắm nhân văn và nhân đạo

Có một ngày bạn cảm thấy thong dong

Chắc hẳn đó là một ngày tháng sáu

Quên đi nỗi lo gạo tiền, cơm áo

Gặp gỡ bạn bè, gửi chúc cho nhau

Tháng sáu về đi dưới bóng cờ sao

Nhớ những bạn bè vắng ngày họp mặt

Một chút bâng khuâng nắm tay cùng nhắc

Tâm sáng giữ gìn, bút sắc Đảng trao!

TRẦN THẮNG