Tiểu phẩm

Giết gà dọa khỉ!

Cập nhật, 23:13, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

Thời Tam Quốc, để ngăn chặn tình trạng thâm lạm ngân sách tràn lan, Lưu Bị đã cử Đốc Bưu làm quan Khâm sai, xuống các quận huyện để kiểm tra việc thu chi ngân sách.

Đốc Bưu là người nhiều mưu mẹo, tham lam, biết đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất dễ kiếm chác.

Ngày ra quân, trống rung cờ mở, khí thế ngất trời, chọn quận Võ Lăng làm điểm để kiểm tra. Các thành viên của đoàn có nghiệp vụ kế toán giỏi, làm việc cật lực, nên những việc thu chi quyết toán của quận Võ Lăng đúng sai đều được phơi bài rất rõ. Phần thu chi sai nguyên tắc, thâm lạm công quỹ bỏ túi riêng rất nhiều. Đốc Bưu báo cáo với triều đình, Lưu Bị ra chiếu chỉ cách chức quan Thái thú Võ Lăng, đày sung quân ra biên ải 10 năm. Tin xử lý nghiêm vụ việc ở quận Võ Lăng đã lan truyền khắp đất Kinh, Tương. Các quận huyện khác đều nơm nớp lo sợ đoàn kiểm tra của quan Khâm sai đến địa phương mình, ngầm đem lễ vật hậu hỉnh đến tư dinh hiếu kính với Đốc Bưu.

Phát huy thắng lợi, Đốc Bưu tiếp tục đến các quận huyện khác. Quan phụ mẫu ở các địa phương này đã chuẩn bị rất nhiều vàng bạc tiếp tục dâng cho quan Khâm sai. Nhờ đó mà khi kiểm tra, những sai phạm nặng được bỏ qua, những lỗi nhẹ được đoàn nêu lên nhắc nhở, góp ý rút kinh nghiệm! Các quận huyện đó được Đốc Bưu báo về triều đình là tốt!

Triều đình cho thành lập thêm 3 đoàn kiểm tra, giao cho Đốc Bưu làm Tổng chỉ huy. Đốc Bưu giao chỉ tiêu cho các Trưởng đoàn là đi kiểm tra mỗi quận huyện xong phải nộp một số vàng lớn về cho hắn.

Các đoàn kiểm tra xuống địa phương tăng cường hù dọa, yêu sách, tận thu của đút lót để làm giàu cá nhân và cống nộp cho đủ theo chỉ tiêu của Đốc Bưu. Tình trạng trên kéo dài mãi đến khi Đốc Bưu bị Trương Phi phát hiện rõ bằng chứng hắn lợi dụng chức vụ quyền hạn để ăn hối lộ. Đốc Bưu bị Trương Phi rẽ tóc buộc vào cây cột, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó giải về triều đình. Lưu Bị đã ra lệnh chém đầu tên tham nhũng đó.

Trong câu chuyện này, kế sách “Giết gà dọa khỉ” được thực hiện 2 lần: Đốc Bưu thì dùng kế sách này để làm cho các quận huyện sợ mà đưa hối lộ; Lưu Bị thì dùng kế sách này để răn đe bọn tham nhũng đang lộng hành thời đó.

TRUNG NGÔN