Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Đức (Long Hồ)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Đức (Long Hồ)
20:36 | 22/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Đức (Long Hồ)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít)
19:45 | 16/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước thông báo những người đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm văn hóa Đình Hòa Phú từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 11/11/2021 liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Tân An Hội (Mang Thít)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Tân An Hội (Mang Thít)
19:37 | 16/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Tân An Hội thông báo những người đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Nhà văn hóa cụm ấp Tân Thắng từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 6/11/2021 liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Đông Thành (TX Bình Minh)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Đông Thành (TX Bình Minh)
16:50 | 10/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Đông Thành (TX Bình Minh) những ai từng đến quán cà phê của bà Sơn Thị Tha (cô Thúy) tại nhà lồng chợ Hóa Thành 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh, từ ngày 2- 9/11/2021 đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít)
16:51 | 10/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít) thông báo những người đến mua tạp hóa và uống cà phê tại quán Mỹ Nhân, ấp Định Thới A từ ngày 29/10/2021 đến 9/11/2021 đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường Thành Phước (TX Bình Minh)
19:21 | 08/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường Thành Phước thông báo những ai từng đến chợ Thành Phước (khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) từ 17 giờ ngày 5/11/2021 (thứ sáu) đến 10 giờ ngày 8/11/2021 (thứ hai) đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít)
12:03 | 08/11/2021
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã An Phước (Mang Thít) thông báo những người đến giao và mua gạo, thức ăn gia súc, gia cầm của chị Vân; mua, bán trái cây của chị Đào; mua quần áo may sẳn của chị Thi; mua rau, củ, quả của chị Thoa tại chợ xã An Phước từ 23/10/2021 đến 6/11/2021 đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)
18:41 | 03/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Ngãi (Vũng Liêm)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Ngãi (Vũng Liêm)
18:39 | 03/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Ngãi (Vũng Liêm)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm)
18:38 | 03/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng LiêmThông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
14:16 | 03/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành TâyThông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành Tây
14:17 | 03/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Trung Thành Tây
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng LiêmThông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
18:48 | 02/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 1 (TP Vĩnh Long)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 1 (TP Vĩnh Long)
18:11 | 01/11/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 1 (TP Vĩnh Long)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường Cái Vồn (TX Bình Minh)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường Cái Vồn (TX Bình Minh)
16:14 | 31/10/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường Cái Vồn (TX Bình Minh)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)
11:22 | 31/10/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 phường 4 (TP Vĩnh Long)
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng LiêmThông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
16:16 | 30/10/2021
Thông báo khẩn của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Vũng Liêm
.