Tư duy cộng đồng

Cập nhật, 07:49, Thứ Sáu, 18/08/2023 (GMT+7)

Việc không tận dụng nguồn lực từ các cộng đồng có thể tạo ra một sự trông chờ, ỷ lại, làm tê liệt sáng kiến, sáng tạo và năng lượng trong cộng đồng. Như vậy, sự tham gia của các cộng đồng, như thành lập các hội quán để kích hoạt sự tham gia, tự chủ và tự lực của cộng đồng.

Kích hoạt tư duy cộng đồng, là vấn đề được Bộ Nông nghiệp-PTNT Lê Minh Hoan đặc biệt nhấn mạnh tại tọa đàm “Phát huy vai trò cộng đồng trong thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn”, vào ngày 16/8.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến của các chuyên gia, ngành chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, cùng với các mô hình kinh tế cộng đồng điển hình được chia sẻ để phát huy sức mạnh cộng đồng. Đáng chú ý, ông Kwak Bu Sung- Giám đốc Văn phòng Đại diện Saemaul Foundation Việt Nam, chia sẻ về tinh thần Saemaul Undong, là một cộng đồng kinh tế, Saemaul đã phát triển thành các hoạt động kinh tế để tăng thu nhập.

Dự án Làng thí điểm Saemaul tại Việt Nam, HTX Saemaul- một tổ chức cùng tiến hành các hoạt động kinh tế để có thể sống chung với nền kinh tế thị trường lớn. Ông Kwak Bu Sung nhận định, trong các tinh thần “cần cù”, “tự lực” và “hợp tác” của Saemaul Hàn Quốc, “cần cù” và “hợp tác” có thể nói là truyền thống đã ăn sâu vào xã hội nông thôn Việt Nam, nhưng rõ ràng là “tự lực”, tức là các hoạt động kinh tế cần phải được đồng hành để tự giúp đỡ và phát triển.

Và Dự án Làng thí điểm Saemaul Việt Nam có mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập bằng cách tạo ra một hệ thống kinh tế chia sẻ Saemaul. Khi trở thành một thành viên của hệ thống kinh tế thị trường thì năng lực cạnh tranh được bảo đảm và nền kinh tế phát triển bền vững sẽ đạt được. Khi đó, hệ thống kinh tế chia sẻ trở thành mô hình mẫu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng: “Tư duy nội lực từ dưới lên mới là tư duy bền vững” và dẫn chứng sự thành lập của các hội quán đã cho thấy thực tế rằng việc tạo ra một không gian cộng đồng để người dân có thể làm chủ, trực tiếp đóng góp ý kiến, sau đó có thể lôi kéo được sự tham gia của các tổ chức quốc tế, chuyên gia, trường ĐH… Thế nên, cần có thiết chế, thiết lập bài bản các chuyên đề, giáo trình để phát triển cộng đồng. Từ đó, huy động nguồn lực của doanh nghiệp, giúp giải bài toán thị trường.

YÊN HƯƠNG