Sắp xếp, tinh gọn mô hình tổ chức công đoàn cơ sở

Cập nhật, 15:20, Chủ Nhật, 01/10/2023 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã thống nhất chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở (CĐCS).

Đồng thời, chỉ đạo LĐLĐ TP Vĩnh Long thực hiện thí điểm sắp xếp, tinh gọn CĐCS khối hành chính sự nghiệp. Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện sắp xếp CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc CĐCS. Sau đó, triển khai thực hiện tại các LĐLĐ huyện, thị xã, công đoàn ngành trong hệ thống công đoàn tỉnh.

Kết quả, LĐLĐ thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập đã giảm 20 CĐCS, giảm 46 cán bộ công đoàn và 20 nhân sự phụ trách kế toán. Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS đã giảm 19 CĐCS thành viên, 9 công đoàn bộ phận; giảm 103 ủy viên BCH CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận và giảm 57 tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

Đối với LĐLĐ huyện, thị xã, công đoàn ngành, có 15 đơn vị đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức CĐCS; qua đó đã giảm 75 CĐCS, 19 CĐCS thành viên và 19 công đoàn bộ phận, giảm trên 200 cán bộ CĐCS và 196 cán bộ CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận.

Theo LĐLĐ tỉnh, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy CĐCS tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối tổ chức và số lượng cán bộ công đoàn, đã tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, triển khai tổ chức các hoạt động của công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

CẨM HUỆ

Các tin khác: