Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới

Cập nhật, 07:25, Chủ Nhật, 01/10/2023 (GMT+7)

Nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn tỉnh Vĩnh Long đã được nhiều thành tích đáng tự hào. Công đoàn đã đáp ứng sự tin cậy của đoàn viên, người lao động; là tổ chức, người đại diện tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo trong quan hệ lao động.

Nhân Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, phóng viên Báo Vĩnh Long có phỏng vấn ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về những kết quả, kinh nghiệm trong công tác công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

* Thưa ông, nhiệm kỳ qua đã ghi dấu với rất nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn tỉnh nhà, xin ông cho biết những kết quả nổi bật đó?

- Nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ đầy thử thách đối với đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến tâm tư, việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp và giúp đỡ của UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, tập thể Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ tỉnh cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đề ra nhiều giải pháp đột phá, đổi mới hoạt động và nỗ lực thực hiện đạt và vượt 12/12 nhóm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Nổi bật, công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh theo phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của người lao động, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong nhiệm kỳ, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh được trên 23,7 tỷ đồng, từ đó, hỗ trợ xây dựng 562 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, với số tiền hỗ trợ trên 21,3 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, trao tiền “Tương trợ giáo viên qua đời”, “Quỹ tương tế”… với trên 399 tỷ đồng.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; chương trình “1 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới được chú trọng. Nhiệm kỳ, phát triển trên 75.000 đoàn viên; giới thiệu 6.657 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

* Những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ để có được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua là gì, thưa ông?

- Từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua, BCH LĐLĐ tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Trước hết, tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền, chuyên môn; các ngành liên quan và đồng hành với doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh, thực hiện xã hội hóa hoạt động công đoàn để tăng cường nguồn lực và tạo sức mạnh tổng hợp thì tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn luôn đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh, Nghị quyết Đại hội Công đoàn phải được cụ thể hóa sát hợp với đặc điểm tình hình; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và tiến độ, thời gian thực hiện, kịp thời sơ tổng kết. Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo và tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức hoạt động công đoàn.

Tiếp theo là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng các nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đi cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

* Ông có thể cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới?

- Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu: Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân lao động; tham gia xây dựng giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, BCH LĐLĐ tỉnh khóa X trình đại hội thảo luận, thông qua 7 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản. Cụ thể: tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thu hút người lao động, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVNLĐ trong tình hình mới.

Đồng thời, xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn.

* Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!

CẨM HUỆ (thực hiện)

 

 

Các tin khác: