Lan toả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Cập nhật, 15:07, Thứ Sáu, 29/09/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 29/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) quý III năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động quý IV. (Ảnh)

Trong quý III, công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả Tổ cộng tác viên DLXH ở các cấp luôn được cấp ủy quan tâm, ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các cấp và lực lượng cộng tác viên DLXH cấp tỉnh đã báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được 318 tin trên các lĩnh vực, giúp nắm bắt kịp thời các vấn đề dư luận đang quan tâm.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp vẫn tiếp tục cơ cấu một số đồng chí cộng tác viên DLXH làm lực lượng nòng cốt của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện vai trò theo dõi và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội, góp phần định hướng DLXH trên mạng một cách khoa học.

Trong quý IV năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác nghiên cứu, nắm bắt và phản ánh DLXH cần tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và vấn đề cần đặt ra qua kết quả thực hiện nghị quyết năm của các ngành, địa phương.

Quan tâm dư luận xung quanh tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá cả hàng hóa, nông sản; tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tâm tư, nguyện vọng và dư luận xung quanh thực hiện các chủ trương của Đảng, giải pháp của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Đồng thời lan toả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: HẢI YẾN

 

Các tin khác: