Phát huy mọi nguồn lực xây dựng TP Vĩnh Long văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Cập nhật, 07:04, Thứ Hai, 23/01/2023 (GMT+7)

(VLO) TP Vĩnh Long phát huy mọi nguồn lực để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Theo đó, giữ vững vai trò đầu tàu; sớm trở thành trung tâm lớn của tỉnh về kinh tế - văn hóa, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ.

Đồng chí Bùi Văn Nở - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long
Đồng chí Bùi Văn Nở - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long

Thành tựu năm 2022 có sức lan tỏa lớn

Năm 2022, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen; nhất là dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, TP Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp đưa kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 30,37%. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 28,48%; kinh tế tư nhân tăng 32,38%.

Bên cạnh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 23,87%, chuyển dịch cơ cấu nội ngành rõ rệt, tăng dần các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp trọng yếu, nông nghiệp đô thị, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt.

Cùng với đó, huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển, đóng góp ngân sách của thành phố cho ngân sách tỉnh. Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện, thu hút các thành phần kinh tế vào ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch.

Xây dựng TP Vĩnh Long văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Xây dựng TP Vĩnh Long văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong năm, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với quy hoạch vùng phủ kín toàn thành phố.

Kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư; sử dụng hiệu quả vốn của tỉnh và vốn ngân sách thành phố; đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, cấp nước, thoát nước trọng điểm; phát triển nhiều công viên cây xanh; phát triển bến cảng du lịch; các khu đô thị mới.

Qua đó, tăng khả năng kết nối, phát triển thành phố, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường... Thực hiện có hiệu quả chương trình giải tỏa nhà ở trên và ven sông rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư, phát triển nhà ở xã hội.

Mặt khác, thực hiện khá tốt chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Chương trình giảm nghèo và xây dựng đô thị văn minh đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống nhân dân, từng bước kéo giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị.

Về xây dựng chương trình đột phá: Tạo chuyển biến đầu tư trong đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho ngành dịch vụ, công nghiệp trọng yếu, xây dựng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, đội ngũ quản lý doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính.

Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư, phát triển không gian đô thị và kết nối vùng.

Về xây dựng Đảng, chính quyền và Nhân dân: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy với hệ thống chính trị. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả bước đầu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được cải thiện; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từng bước được kiện toàn, sắp xếp giảm mạnh thủ tục hành chính, giảm phiền hà, nhũng nhiễu…

Nhìn chung, trong năm qua kinh tế thành phố tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, năng lực cạnh tranh được cải thiện, hiệu quả đầu tư tăng.

Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt kết quả thiết thực…

Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ có chuyển biến tích cực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức chuyển biến khá, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy; công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo.

Những kết quả đạt được trong năm qua góp phần khẳng định thành tựu của TP Vĩnh Long cả nhiệm kỳ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn cho cả tỉnh.

Nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa

Trong năm 2023, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh sẽ có những thuận lợi, thách thức đan xen và phức tạp. Vì vậy, Đảng bộ và Nhân dân TP Vĩnh Long phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

BCH Đảng bộ thành phố xác định nhiệm vụ mục tiêu tổng quát và tập trung những giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tạo đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Theo đó, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và năng lực tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, ngành công nghiệp trọng yếu, các ngành công nghiệp cao, công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp đô thị.

Phát triển và quản lý tốt các thị trường: hàng hóa, tài chính, bất động sản, khoa học công nghệ và thị trường lao động; cải thiện môi trường đầu tư.

Bên cạnh, phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Cụ thể, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch, thiết kế đô thị, quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

Thu hút mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu giao thông, cấp - thoát nước, chống ngập, vỉa hè, cây xanh, hạ tầng viễn thông, chiếu sáng. Tập trung thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

Tập trung chỉnh trang và phát triển đô thị. Phấn đấu di dời toàn bộ nhà ở ven sông rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, chỉnh trang các khu dân cư cũ, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; phát triển nhà ở xã hội; khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn và các khu đô thị.

Cùng với đó, phấn đấu chuẩn hóa hệ thống giáo dục - đào tạo; bổ sung, hoàn thiện cơ chế đào tạo nghề theo nhu cầu, tiêu chí của doanh nghiệp.

Xây dựng TP Vĩnh Long thành thành phố học tập, trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của tỉnh. Đồng thời, phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ thật sự là động lực cho phát triển.

Đặc biệt, xây dựng môi trường văn hóa để con người phát triển toàn diện; nghiên cứu, phát huy đặc trưng tính cách của con người thành phố trong đặc điểm chung của người Việt Nam.

Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, khuyến khích sáng tạo, sáng tác quảng bá các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật có giá trị tư tưởng cao. Trùng tu, tôn tạo những công trình văn hóa lịch sử lâu đời của thành phố.

Tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám và điều trị bệnh, chấm dứt tình trạng quá tải, thiếu y bác sĩ và thiếu thuốc điều trị. Mặt khác, phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao.

Nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo mọi người dân đều công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, thụ hưởng các thành quả phát triển của thành phố. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với người có công và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư.

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc. Cùng với đó, tăng cường đổi mới hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh và thành phố để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia phát triển thành phố.

Thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết với các địa phương, các nước và tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả, công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ và Nhân dân, phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy.

Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm. Chăm lo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.