Huyện Mang Thít: Chung sức, đồng lòng, giữ vững và nâng chất xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 19:00, Thứ Ba, 24/01/2023 (GMT+7)
Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít
Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít

(VLO) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, Mang Thít đã có nhiều kết quả nổi bật, góp phần tạo điều kiện để huyện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Thời gian qua, Huyện ủy - UBND huyện luôn quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương.

Năm 2022, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện triển khai thực hiện và chất lượng chương trình ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác huy động mọi nguồn lực tham gia, công tác giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và việc đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ngày càng khách quan và đúng thực trạng.

Đến nay, huyện có 7/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó có 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Mỹ Phước, An Phước. Các xã còn lại đạt từ 9 - 14 tiêu chí (theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025), có 2 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2022, huyện đã xây dựng kế hoạch chọn xã Tân Long Hội để thực hiện xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Chánh An thực hiện xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu có 3 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu (ấp Tân Mỹ - xã Chánh An, ấp Phước Thủy - xã An Phước và ấp An Hội - xã Tân An Hội).

Với quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch này, ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ huyện đã ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới tại các xã nói trên.

Đồng thời, thành lập các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay, xã Tân Long Hội đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới; xã Chánh An đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; ấp Tân Mỹ đã đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu (đã công bố trong tháng 8/2022); ấp An Hội đạt 9/11 tiêu chí; ấp Phước Thủy đạt 8/11 tiêu chí.

Đạt được kết quả đó là do có sự đồng lòng, nhất quán, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, huyện vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ tiêu chí mới này có nhiều thay đổi về tiêu chí, về nội dung tiêu chí, tăng nhiều chỉ tiêu mới… trong khi đó, việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí mới từ các bộ, sở, ngành tỉnh chưa kịp thời.

Mang Thít nổi bật với nhiều tuyến đường hoa, góp phần tô thắm nông thôn mới.
Mang Thít nổi bật với nhiều tuyến đường hoa, góp phần tô thắm nông thôn mới.

Vì thế, các xã được chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các xã chưa đạt chuẩn đều lúng túng trong quá trình rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện của từng tiêu chí so với bộ tiêu chí giai đoạn mới. Từ đó, kết quả rà soát có một số xã bị giảm tiêu chí đã đạt so thời điểm cuối năm 2021.

Song song đó, việc huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và các nguồn tài trợ khác cho xây dựng nông thôn mới chưa cao; sự đóng góp của cộng đồng dân cư vẫn còn ở mức thấp.

Sản xuất nông nghiệp nông thôn vẫn còn tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; điều này gây khó khăn cho việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, việc tiêu thụ sản phẩm làm ra của từng hộ dân phải phụ thuộc vào thương lái, chưa mang tính bền vững, rủi ro cao.

Mặt khác, việc xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định; thời gian khởi công, hoàn thành của một số công trình, dự án chưa đạt theo kế hoạch đề ra;…

Trong thời gian tới, để giữ vững và tiếp tục nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt được; BCĐ huyện định hướng những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới; qua đó giúp người dân hiểu và thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện nâng chất nội dung các tiêu chí, cần quan tâm đến mức sống và thu nhập của người dân; tiếp tục lãnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thực hiện tốt việc liên kết và tổ chức sản xuất gắn với nhân rộng các mô hình tiên tiến, có hiệu quả. Ưu tiên phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn.

Đồng thời chủ động công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với các xã đã đăng ký xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu cần phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; nhanh chóng hoàn thiện các nội dung tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, để kịp thời đề nghị sở, ngành tỉnh, BCĐ tỉnh phúc tra đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đề nghị các phòng, ban ngành huyện phúc tra, trình Chủ tịch UBND huyện công nhận ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

KHÁNH DUY (ghi)