Thực hiện dự toán năm 2022 đạt kết quả cao

Cập nhật, 17:03, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Ngày 17/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo, ghi nhận kiến nghị của các đơn vị, địa phương; đồng thời đóng góp ý kiến về việc cần có giải pháp đảm bảo các nguồn thu được bền vững; phải có đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đối với các đơn vị; chú ý các giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân để phát triển thêm nguồn thu...

Theo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, hoạt động thu, chi ngân sách tại các đơn vị, địa phương đảm bảo tiến độ theo kế hoạch năm 2022.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện dự toán năm 2022 đạt kết quả cao; công tác thanh tra được quan tâm, đạt kết quả tích cực; sử dụng dự phòng ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách; quản lý sử dụng tài sản công được quan tâm thực hiện bước đầu sắp xếp nhà đất theo quy định.

Kết quả thu, chi ngân sách năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước đạt kết quả khả quan, đạt 82,8% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, thực hiện dự toán chi đảm bảo tiến độ, tổng chi thường xuyên đạt 73,46%; một số công trình dự án xây dựng cơ bản giải ngân đạt cao.

Đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức điều hành, quản lý ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, tăng cường kiểm soát chi đầu tư, chi thường xuyên. Các địa phương tập trung quyết toán các dự án hoàn thành đúng quy định, đến cuối năm cần phấn đấu giải ngân đạt trên 95%; phối hợp khai thác tốt các nguồn thu mới...

Tin, ảnh: HẢI YẾN