Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Cập nhật, 06:26, Thứ Ba, 04/10/2022 (GMT+7)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Cần tuyển: 3 người, tại các vị trí cụ thể như sau:

- Vị trí chuyên viên hỗ trợ doanh nghiệp: 2 chỉ tiêu. Yêu cầu: Trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ (tiếng Anh), quản trị kinh doanh. Tin học cơ bản hoặc A, B. Ngoại ngữ: A2 hoặc B.       

- Vị trí chuyên viên tổng hợp: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu: Trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, tài chính – ngân hàng. Luật. Tin học cơ bản hoặc A, B. Ngoại ngữ A2 hoặc B.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các điều kiện tương ứng với vị trí tuyển dụng.          

3. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Hồ sơ gửi về: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Tầng 6, số 88B, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Khu Hành chính tỉnh Vĩnh Long). Số điện thoại liên hệ: 02703 823 319.