Nhà nước nên thống nhất quản lý về giá khám chữa bệnh

Cập nhật, 17:46, Thứ Hai, 03/10/2022 (GMT+7)

 (VLO) Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Các đại biểu tán thành về sự cần thiết ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung chủ yếu của dự án luật.

Đồng thời, đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát để cụ thể hóa hơn nữa các chính sách trong dự thảo luật và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các chính sách khác của Nhà nước.

Đại biểu cũng góp ý nên xem xét lại thời hạn 5 năm của giấy phép hành nghề cho bác sĩ nên kéo dài hơn, còn giấy phép cho cơ sở khám chữa bệnh nên có giới hạn thời gian để kiểm tra lại vấn đề chất lượng, tiêu chuẩn khám chữa bệnh.

Bổ sung thêm quy định về vấn đề bảo vệ môi trường trong khám chữa bệnh và có quy định cụ thể về việc xây dựng cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo vệ sinh cho bệnh nhân.

Nên quy định về hình thức khen thưởng trong hoạt động khám chữa bệnh; cần xem xét lại quy định về xã hội hoá công tác khám chữa bệnh còn chung chung, thiếu điều kiện triển khai, chưa thể hiện rõ chính sách của Nhà nước.

Mức giá khám chữa bệnh nên xem xét quy định phù hợp với thực tế, Nhà nước nên thống nhất quản lý về giá khám chữa bệnh.

Tin, ảnh: HẢI YẾN