Thi công xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật, 05:47, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Để xây xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) về trường học, xã Trung Thành (Vũng Liêm) đang tập trung các điều kiện cần thiết để thi công xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia.

Theo quy hoạch, xã có 3 trường học. Trong đó, Trường THCS Trung Thành đã đạt chuẩn quốc gia. Còn Trường Mẫu giáo Trung Thành có 2 điểm (điểm chính ấp Trung Trạch, điểm phụ ấp Phước Lộc) đang thi công đạt 30% khối lượng. Trường Tiểu học Trung Thành cũng có 2 điểm trường (điểm chính ấp Trung Trạch, điểm phụ ấp Phước Lộc), đã mở thầu ngày 19/8.

Theo Quyết định 1347 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025, để xây xã đạt tiêu chí trường học trong xây dựng NTM thì tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Đối với các xã có từ 3 trường trở xuống thì 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, trong đó ≥ 50% đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1.

NGUYỄN PHƯƠNG