Tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ

Cập nhật, 19:20, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 21/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội các cấp năm 2022.

Trên 220 cán bộ hội các cấp được tập huấn trong 3 ngày các nội dung về triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc, lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, lần thứ XII; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế;

Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới và một số vấn đề liên quan công tác tổ chức cán bộ và phát triển hội viên.

Nội dung tập huấn bám sát tiêu chí các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực tiễn của địa phương và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác sẽ nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, cụ thể hóa những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tình hình mới hiện nay.

HẢI YẾN