Khẩn trương xử lý vi phạm lấn chiếm đất công

Cập nhật, 06:30, Thứ Tư, 03/08/2022 (GMT+7)

Hiện nay, diện tích đất công sử dụng không đúng mục đích, bị lấn chiếm và chưa sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh là trên 860.000m2.

Trong đó, sử dụng đúng mục đích (một phần thửa đất) là trên 125.230m2; sử dụng không đúng mục đích là trên 34.402m2; bị lấn chiếm là trên 396.800m2 và chưa sử dụng là trên 303.490m2.

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 49 giao chủ tịch UBND các huyện- thị- thành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công tại địa phương theo phân cấp quản lý; tránh việc lấn, chiếm đất công phát sinh.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm lấn, chiếm đất công phải kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Đồng thời địa phương cần rà soát, xây dựng phương án giải quyết từng trường hợp và báo cáo cụ thể về UBND tỉnh theo quy định. Đến cuối năm 2022 phải thực hiện xong các nội dung nêu trên.

Theo đó, UBND các huyện- thị- thành đã đề xuất phương án sử dụng cụ thể đối với trên 860.000m2 đất công sử dụng không đúng mục đích, bị lấn chiếm.

UBND tỉnh cũng vừa ban hành công văn về việc giao chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện khẩn trương thực hiện xử lý vi phạm lấn chiếm đất công, đất bãi bồi do Nhà nước quản lý; đưa đất chưa sử dụng vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm tránh tình trạng lãng phí đất đai...

HẢI YẾN