Thông Báo: UBND tỉnh Vĩnh Long mời doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc quý II/2022

Cập nhật, 20:01, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 24/1/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các hội, hiệp hội, ngành nghề, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh,… thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 28/6/2022 (thứ 3), tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm tham dự buổi đối thoại.

Thông báo này thay cho thư mời.