Đảm bảo trật tự an toàn, chống ùn tắc giao thông

Cập nhật, 07:01, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (GT) và chống ùn tắc GT giai đoạn 2022- 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện- thị- thành trong công tác đảm bảo trật an toàn GT và chống ùn tắc GT; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GT vận tải,… góp phần xây dựng môi trường GT thân thiện, an toàn.

Kế hoạch cũng nhằm kéo giảm tai nạn GT, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn GT mỗi năm từ 5- 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn GT đường bộ so với năm 2020;…

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; kiên trì xây dựng văn hóa GT an toàn đối với tổ chức, cá nhân; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn GT…

CÔNG NGÔN