Kiểm tra xử lý 7 trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công

Cập nhật, 08:22, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

Thực hiện công tác kiểm tra xây dựng và lấn chiếm đất công, từ đầu năm 2020 đến nay, Phường 9 (TP Vĩnh Long) đã tiến hành kiểm tra 85 trường hợp xây dựng các công trình theo thẩm quyền.

Qua kiểm tra, địa phương phát hiện 2 trường hợp xây dựng không có giấy phép, 7 trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, cống thoát nước công cộng, qua đó các ngành chức năng địa phương đã tiến hành xử lý khắc phục xong 2 trường hợp lấn chiếm và đang khắc phục 1 trường hợp.

Riêng, 4 trường hợp còn lại do vi phạm lấn chiếm thuộc phần đất do Ban quản lý nhà đất tỉnh quản lý, nên địa phương đang phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, qua đó nhằm thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị và xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn.

HỮU THÀNH