Thông báo: Buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc quý III/2019

Cập nhật, 08:33, Thứ Bảy, 21/09/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Long mời doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc quý III/2019.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2019 (thứ sáu) tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông báo này thay cho thư mời.