Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Cập nhật, 17:01, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Sáng 31/05/2018, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, sở đã bám sát các nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai nhiều nội dung liên quan đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực năng suất chất lượng, hoạt động sở hữu trí tuệ….

Các chỉ tiêu thi đua đều đạt 50% trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2018 của UBND tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh vẫn còn những khó khăn. Trong đó, việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ hàng năm của một số sở, ngành, đơn vị còn rời rạc,

chưa hình thành được các dự án có tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế- xã hội; việc thực hiện đổi mới công nghệ, dự án nâng cao năng suất chất lượng, việc duy trì hiệu lực, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng còn gặp nhiều khó khăn…

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã tập trung vào các vấn đề như: đánh giá hoạt động khoa học công nghệ tỉnh so với  khu vực và cả nước; những mặt nổi trội, khó khăn nhất định của ngành; hiệu quả, năng suất lao động thực tế; công tác xây dựng, giữ vững thương hiệu …

Đồng chí Trương Văn Sáu lưu ý: Sở tìm nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế trong thời gian qua.

Bên cạnh chủ động tham mưu, nghiên cứu các đề tài, sáng kiến hiệu quả đáp ứng với nhu cầu thực tế; xây dựng sản phẩm chủ lực, có thương hiệu của tỉnh trên các lĩnh vực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các đề tài sáng kiến của địa phương.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ