Mỹ Thuận long trọng đón bằng công nhận xã nông thôn mới

Cập nhật, 09:07, Thứ Tư, 31/12/2014 (GMT+7)

Qua 4 năm xây dựng, tối 30/12/2014, BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bình Tân long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Mỹ Thuận “xã đạt chuẩn NTM” năm 2014. Đây là xã thứ hai của huyện và là thứ 7 của tỉnh đón nhận danh hiệu này.

Cuối năm 2010, khi bắt đầu xây dựng NTM xã Mỹ Thuận đạt 4 tiêu chí: điện, bưu điện, văn hóa và an ninh trật tự xã hội. Qua 4 năm tích cực xây dựng NTM, Mỹ Thuận huy động các nguồn lực đầu tư gần 73,5 tỷ đồng.
 
Trong đó, nhân dân đóng góp và các nhà tài trợ cho xã gần 11,5 tỷ đồng. Đến nay, Mỹ Thuận đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về NTM, được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2014. Mỹ Thuận xã được đầu tư ít nhất so với các xã nhưng vẫn đạt chuẩn NTM khá sớm.

Mỹ Thuận hiện có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 25,12 triệu đồng/người/năm; tăng 1,5 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,96%.

Một số tiêu chí khác như tỷ lệ cống đập được kiên cố hóa vượt trên 27%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn vượt trên 22%, khu thể thao liên xã vượt gần 2.500m2 so với
quy chuẩn.

VÂN AN