Mỹ Thuận đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 15:13, Thứ Tư, 23/10/2013 (GMT+7)

Đến cuối năm 2012, xã Mỹ Thuận đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ, bưu điện, nhà ở, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh quốc phòng. 9 tháng qua, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đánh giá đạt thêm 2 tiêu chí là hình thức tổ chức sản xuất và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, nâng tổng số đến nay

xã Mỹ Thuận đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Như vậy, xã Mỹ Thuận đã đạt 2/6 tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2013. Còn lại 4 tiêu chí đang phấn đấu thực hiện hoàn thành là: giao thông, môi trường, trường học và hệ thống chính trị. Để thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, BCĐ xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, hạng mục liên quan của một số

tiêu chí và kiến nghị BCĐ huyện cần hỗ trợ kinh phí để hoàn thành một số công trình như: xây dựng hàng rào trụ sở công an và xã đội, trang bị 3 máy bơm tát phục vụ sản xuất, hỗ trợ xây thí điểm 40 hố rác và hỗ trợ 34 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà vệ sinh nhằm giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu do nghị quyết huyện ủy đề ra.

TRUNG THÀNH