Lan tỏa 185.000 tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội

Cập nhật, 05:52, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện đã góp phần lấn át những thông tin xấu, độc, tạo ra xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trong đoàn viên, thanh niên.

Từ năm 2017 đến nay, thông qua việc duy trì hiệu quả fanpage “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website Tỉnh Đoàn, 262 trang Facebook của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã đăng tải, chia sẻ hơn 185.000 tin tốt, câu chuyện đẹp.

Đó là những thông tin tích cực về tổ chức Đoàn; các công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện ở cơ sở, những điển hình trong học tập, công tác, lao động…

Từ đó, cổ vũ, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, việc tốt, các giá trị tốt đẹp của cuộc sống; đồng thời, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

CẨM HUỆ