Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên

Cập nhật, 22:06, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2020- 2022, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên.

Theo đó, đổi mới phương thức tuyên truyền và tổ chức các đợt hoạt động cao điểm nhân các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng. Tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng... Kết quả đã tổ chức được 101 cuộc thu hút trên 2.510 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đoàn Khối học tập và làm theo lời Bác”, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Theo đó, đã tổ chức được 145 cuộc với hơn 2.850 lượt đoàn viên thanh niên tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

TUYẾT NGA