Phối hợp giúp đỡ, cảm hóa trên 390 thanh thiếu niên chậm tiến

Cập nhật, 13:51, Thứ Sáu, 17/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Qua đó, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật” cho các bạn trẻ.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh; các chủ trương, chính sách, pháp luật về thanh niên như: Luật Thanh niên 2005 và Luật Thanh niên 2020, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2001- 2020, giai đoạn 2021- 2030; phát huy vai trò của Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong nêu cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; tham gia phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội…

Kết quả 5 năm qua, đã có hơn 435 CLB “Thắp sáng niềm tin” và nhiều đội, nhóm, tổ, CLB “Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”… được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn cũng phối hợp giúp đỡ, cảm hóa và giới thiệu học nghề, tạo việc làm ổn định trên 390 thanh thiếu niên chậm tiến.

CẨM HUỆ