Xây dựng Hội sinh viên là nơi tập hợp, đoàn kết sinh viên cùng phát triển

Cập nhật, 15:32, Thứ Bảy, 26/05/2018 (GMT+7)

Đó là mục tiêu hướng đến của Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây trong nhiệm kỳ mới 2018- 2020.

Đại hội hiệp thương giới thiệu Ban Thư ký Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới gồm 17 người. Anh Lê Trần Khánh Phương, tái đắc cử  chức Chủ tịch Hội.
Đại hội hiệp thương giới thiệu Ban Thư ký Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới gồm 17 người. Anh Lê Trần Khánh Phương, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội sinh viên trường quyết tâm xây dựng hội vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới. Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống đẹp; phát huy tính năng động, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập.

Nhiệm kỳ 2015- 2018, Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động. Phong trào “sinh viên 5 tốt” đạt kết quả tốt với 1 sinh viên được nhận 2 danh hiệu: sinh viên 5 tốt cấp trung ương và Sao Tháng Giêng.

Công tác tư vấn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của sinh viên được thực hiện tốt. Lực lượng hội viên đông đảo, nhiệt tình, sáng tạo.

Tin, ảnh: VĨNH PHÚC