Duyệt đội ngũ- thể hiện sức mạnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng!

Cập nhật, 17:57, Thứ Sáu, 01/03/2024 (GMT+7)

(VLO) Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào ngày 1/3. Qua đó, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Luôn giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hôi chủ nghĩa và Nhân dân. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, bám trụ, anh dũng, chiến thắng”.

NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại lễ ra quân huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại lễ ra quân huấn luyện.

 

Đi đầu trong đội hình duyệt đội ngũ là Tổ Quân kỳ với lá cờ quyết thắng biểu hiện cho sức mạnh, ý chí và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.
Đi đầu trong đội hình duyệt đội ngũ là Tổ Quân kỳ với lá cờ quyết thắng biểu hiện cho sức mạnh, ý chí và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.

 

Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Tham mưu, được đào tạo cơ bản, có năng lực, thực hiện tốt chức năng tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, diễn tập, tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Đội ngũ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và chủ động khắc phục khó khăn.
Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Tham mưu, được đào tạo cơ bản, có năng lực, thực hiện tốt chức năng tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, diễn tập, tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Đội ngũ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và chủ động khắc phục khó khăn.

 

Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.
Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Phòng Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

 

 Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Trung đoàn 890. Đây là đơn vị trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân trở thành những con người mới, phát triển toàn diện.
Khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Trung đoàn 890. Đây là đơn vị trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân trở thành những con người mới, phát triển toàn diện.

 

Khối hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng thường trực, là thế hệ thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của quê hương đất nước.
Khối hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng thường trực, là thế hệ thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của quê hương đất nước.

 

Khối sĩ quan dự bị, đại diện cho lực lượng dự bị động viên, được đào tạo cơ bản về trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Đây là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy ở địa phương, được tập huấn, luyện tập, bồi dưỡng hàng năm theo đúng quy định.
Khối sĩ quan dự bị, đại diện cho lực lượng dự bị động viên, được đào tạo cơ bản về trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Đây là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy ở địa phương, được tập huấn, luyện tập, bồi dưỡng hàng năm theo đúng quy định.


 

Khối Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn đại diện cho lực lượng dự bị động viên toàn tỉnh. Lực lượng dự bị động viên có biên chế tinh gọn, nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia tích cực vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, vận động quần chúng,…
Khối Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn đại diện cho lực lượng dự bị động viên toàn tỉnh. Lực lượng dự bị động viên có biên chế tinh gọn, nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia tích cực vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, vận động quần chúng,…

 

Các tin khác: