Ảnh nghệ thuật

Cập nhật, 06:56, Thứ Năm, 15/02/2024 (GMT+7)

 

Con đường gốm đỏ. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Con đường gốm đỏ. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
 

 

Cầu Mỹ Thuận vươn tầm cao mới. Ảnh: LÊ QUỐC VIỆT
Cầu Mỹ Thuận vươn tầm cao mới. Ảnh: LÊ QUỐC VIỆT

 

Mùa vàng. Ảnh: LÊ VĂN HƯU
Mùa vàng. Ảnh: LÊ VĂN HƯU

 

 Gốm đỏ. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
Gốm đỏ. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
 

 

Chợ nổi ngày giáp Tết. Ảnh: LÊ QUỐC VIỆT
Chợ nổi ngày giáp Tết. Ảnh: LÊ QUỐC VIỆT
 

 

Tình yêu biển đảo. Ảnh: VINH HIỂN
Tình yêu biển đảo. Ảnh: VINH HIỂN
 
 

 

Ngày mùa. Ảnh: NGUYỄN THANH HẢI
Ngày mùa. Ảnh: NGUYỄN THANH HẢI

 

Nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TRẦN THANH SANG
Nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TRẦN THANH SANG

 

Non sông liền một dải. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Non sông liền một dải. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

 

 

Các tin khác: