Lễ ký tắt Hiệp định Paris ngày 23/1/1973

Cập nhật, 11:17, Thứ Hai, 23/01/2023 (GMT+7)

Ngày 23/1/1973, Mỹ chấp nhận ký Hiệp định Paris không điều kiện; ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger tiến hành ký tắt Hiệp định và 4 nghị định thư. 

Về cơ bản, hiệp định mới không khác nhiều so với văn bản ngày 20/10/1972. Việt Nam đã bảo vệ được các nguyên tắc và nội dung cơ bản: Mỹ chấm dứt chiến tranh, rút quân trong 2 tháng; giữ nguyên trạng về chính trị; Hội đồng hòa giải hòa hợp dân tộc 3 thành phần; hoàn toàn không đề cập vấn đề quân đội miền bắc.

---
Nguồn tư liệu:
- Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình, Nhà xuất bản Thông tấn
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Bộ Ngoại giao

Theo NDO

Lễ ký tắt Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, phố Kléber, Pháp, ngày 23/1/1973.
Lễ ký tắt Hiệp định Paris tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, phố Kléber, Pháp, ngày 23/1/1973.

 

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và các thành viên đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại lễ ký tắt.
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và các thành viên đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại lễ ký tắt.

 

Ông Lê Đức Thọ - Cố vấn đặc biệt của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và ông Henry Kissinger - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ trao đổi bút sau khi ký tắt Hiệp định Paris.
Ông Lê Đức Thọ - Cố vấn đặc biệt của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và ông Henry Kissinger - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ trao đổi bút sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

 

Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger trước các nhà báo bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc tế sau khi ký tắt Hiệp định Paris.
Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger trước các nhà báo bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc tế sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

 

Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger bắt tay nhau sau khi ký tắt Hiệp định Paris.
Ông Lê Đức Thọ và ông Henry Kissinger bắt tay nhau sau khi ký tắt Hiệp định Paris.

 

Ông Lê Đức Thọ họp báo, giới thiệu nội dung Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký tắt.
Ông Lê Đức Thọ họp báo, giới thiệu nội dung Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký tắt.