Ảnh nghệ thuật

Cập nhật, 18:59, Thứ Ba, 24/01/2023 (GMT+7)
Khai bút đầu Xuân. Ảnh: NGÔ ANH KHOA
Khai bút đầu Xuân. Ảnh: NGÔ ANH KHOA

 

Góc phố vào Xuân. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
Góc phố vào Xuân. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH

 

Vọng nguyệt. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Vọng nguyệt. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

Công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: TRẦN THANH SANG
Công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: TRẦN THANH SANG

 

Đêm công trường. Ảnh: NGÔ ANH KHOA
Đêm công trường. Ảnh: NGÔ ANH KHOA

 

Cầu Cái Cam 2. Ảnh: NGUYỄN BÁCH THẢO
Cầu Cái Cam 2. Ảnh: NGUYỄN BÁCH THẢO

 

Nguồn lợi thủy sản. Ảnh: DUY BÌNH
Nguồn lợi thủy sản. Ảnh: DUY BÌNH

 

Tết quân dân. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Tết quân dân. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

 

Xuân vùng cao. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Xuân vùng cao. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

 

Đồng sâu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
Đồng sâu. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA