Cảnh sát giao thông trách nhiệm, bản lĩnh, gần gũi, giản dị

Cập nhật, 17:13, Thứ Năm, 31/05/2018 (GMT+7)

Cảnh sát giao thông là lực lượng nồng cốt trong giữ trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng CSGT tỉnh đã thực sự đi vào chiều sâu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân bằng những việc làm thiết thực.

Dưới đây là một số hình ảnh, việc làm thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long.

HÙNG HẬU- HOÀNG KHA (thực hiện)

Người dân đăng ký phương tiện xe cơ giới được hướng dẫn làm thủ tục trong trật tự, văn minh.
Người dân đăng ký phương tiện xe cơ giới được hướng dẫn làm thủ tục trong trật tự, văn minh.

 

Lực lượng đăng ký xe làm nhiệm vụ tích cực để giải quyết thủ tục nhanh chóng cho nhân dân.
Lực lượng đăng ký xe làm nhiệm vụ tích cực để giải quyết thủ tục nhanh chóng cho nhân dân.

 

Thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ trật tự an toàn giao thông.
Thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ trật tự an toàn giao thông.

 

Cảnh sát giao thông vui vẻ, từ tốn nhắc nhở, giáo dục người vi phạm Luật giao thông với những lỗi vô ý.
Cảnh sát giao thông vui vẻ, từ tốn nhắc nhở, giáo dục người vi phạm Luật giao thông với những lỗi vô ý.

 

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn an toàn giao thông cho học sinh, hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng quy cách.
Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn an toàn giao thông cho học sinh, hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng quy cách.

 

Thực hiện đúng điều lệnh khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.
Thực hiện đúng điều lệnh khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

 

Cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra phương tiện cứu hộ trên tàu khách du lịch, đảm bảo khách du lịch an toàn du ngoạn sông nước miệt vườn.
Cảnh sát đường thủy thường xuyên kiểm tra phương tiện cứu hộ trên tàu khách du lịch, đảm bảo khách du lịch an toàn du ngoạn sông nước miệt vườn.

 

Đang làm nhiệm vụ, nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ người già yếu, bệnh tật qua đường an toàn.
Đang làm nhiệm vụ, nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ người già yếu, bệnh tật qua đường an toàn.